U-Metot Nedir?

Hizmet konseptimizin fark yaratan yaklaşımlarından biri olan U-Metot, müşterilerimize metodolojik yöntem ve yaklaşımlarla maksimum fayda sağlamayı hedefler.

İş yapış şeklimizi tanımlayan U-Metot, risk ihtiyaçlarının tespitinden, sigorta poliçesinin hazırlanmasına kadar her aşamada önemli rol oynar.

 • 01Risk Analizi

  Faaliyetinizden doğan operasyonel, finansal, çevresel riskleriniz ve diğer sorumluluklarınız analiz edilir.
 • 02Risk Değerlendirme

  Risk analizi ile elde edilen verilerle bu risklere uygun stratejiler belirlenir. Olası kayıplar, zararlar ve sorumluluklar değerlendirilir.
 • 03Kriz Senaryosu

  Olası kriz senaryoları üretilerek gerçekleşmesi halinde riskin verebileceği zararlar öngörülür ve krizin etkin bir şekilde yönetilmesi planlanır.
 • 04Sigorta Programı

  Risk ihtiyaçlarınız ile birebir örtüşen teminat yapısı belirlenerek, fiyat ve şartları tanımlayan sigorta programı oluşturulur.