Ticari Risk / İş Yeri Sigortası

Ticari faaliyetlerin yürütüldüğü işletmelerde binalar, emtealar, demirbaşlar, elektronik cihazlar ve makinelerde oluşabilecek yangın, yıldırım infilak, hırsızlık, sel ve su baskını, terör, grev, lokavt, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, yangın infilak mali sorumluluk, cam kırılması ve deprem risklerine karşı meydana gelebilecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alan geniş kapsamlı sigorta poliçesidir.

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

Bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucunda ortaya çıkan hasar ve kayıpları, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması, aksaması nedeniyle kar kayıpları, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Yangın Abonman Sigortası

Emtea karşılığının dönemsel olarak farklılık göstermesi durumunda; en yüksek sigorta bedeli üzerinden düzenlenerek ve üç ayda bir değişiklik gösteren sigortalı emteaların stok bedelinin bildirilerek oluşturulan sigorta ürünüdür.

Bu sayede, stoklarda bulunan miktar kadar prim ödemesi yaparken mal bedelindeki değişikliklerin olduğu dönemlerde olası hasarlara karşı da poliçede belirtilen maksimum sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Alacak Sigortaları

Kurumun mal ya da hizmet satışından doğacak nakit akışını korumak için alacakları garanti altına alan sigorta ürünüdür. Sigortalılar, müşterilerine ait işletmelerin finansal durumunu takip ederler. Takibe bağlı olarak müşterilerine güvenli ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme yaparlar. Sigortalı kurum ticari alacaklarından birinin ödenmemesi durumunda ortaya çıkması muhtemel kayıpları Ticari Alacak Sigortası ile güvence altına alır.

Grup Sağlık Sigortaları

İşverenlerin çalışanlarına ve bazı durumlarda çalışanlarının aile bireylerini kapsayarak yaptırdığı sağlık sigortasıdır. Hem işverene hem de çalışana avantajlar sunar. Faaliyet koluna bağlı olarak, risk yapısı ve ihtiyaca göre işverenin sunduğu teminat yapısı sağlanarak oluşturulan sigorta poliçesidir.

Filo Yönetimi

Araç sayısı belirli bir sayının üzerinde olan şirketlerin filolarında bulunan araç sayısı, araçların toplam hasar oranı, şirketin hangi sektörde faaliyet gösterdiği ve istenen teminata göre sigorta kapsamının belirlendiği, risk yapısına uygun çözümler sunulduğu sigorta poliçesidir.

Kurumsal ve bireysel, tüm sigortacılık ihtiyaçlarınız için buradayız!

Sizi aramamızı ister misiniz?