Emtea Sigortası

Kara-hava-deniz yolu ile nakledilen malların, çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alan sigorta poliçesidir. İsteğe bağlı olarak depoda bekleme teminatı, aktarma teminatı, başlangıç sevkiyatı, bitiş sevkiyatı ve harp grev teminatları da poliçeye eklenebilir.

Yurt Dışı Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşabilecek sorumluluklarını CMR konvansiyonu hükümleri gereğince poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta poliçesidir. Poliçe taşıyıcı firmanın CMR konvansiyonu hükümlerine göre kusurlu bulunduğu durumları güvence altına alır. Taşıyıcının malları taşımak üzere teslim aldığı anda başlayan bu sorumluluk, varış yerinde bulunan alıcıya malların teslim edilmesi ile sona erer.

Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Ticari yük taşımacılığı yapan sigortalının kendisine ait ve/veya sözleşme ile kiraladığı araçlarla yurt içinde yine bir sözleşmeye bağlı olmak üzere nakliye amacı ile kendisine teslim edilen emteanın teslim alındığı andan itibaren teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde, poliçe ile belirtilen teminat kapsamında değerlendirilecek bir hasar sonucu taşıma konusu emteada meydana gelen bir zarar dolayısı ile sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumlulukları, genel şartlar ile poliçede belirlenen özel şart, kloz ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Kıymet Sigortası

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri senet, tahvil, çek, bono, hisse senedi ve benzeri kıymetli evrak ile kağıt ve madeni para, döviz, altın ve gümüşten kara, deniz ve hava yolu ile taşınmaları esnasında meydana gelebilecek zararları belirtilen şartlar dahilinde temin eden sigorta poliçesidir.

Kurumsal ve bireysel, tüm sigortacılık ihtiyaçlarınız için buradayız!

Sizi aramamızı ister misiniz?