İnşaat Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası, inşaatın ön depolama safhasından, taahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple ortaya çıkan zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Montaj All Risk Sigortası

Montajın ön depolama safhasından taahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, önceden bilinmeyen ve ani sebeplerle ortaya çıkan zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Makine Kırılması Sigortası

Makinelerin çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü sebepten, kusurlu işçilikten dolayı meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihazların normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik hırsızlık ve afet gibi nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Leasing Sigortası

Leasing sözleşmesi kapasamındaki makine ve ekipmanın ani ve beklenmedik bir kaza sonucu oluşabilecek hasarların poliçe üzerinde belirtilen koşullara bağlı olarak teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Kurumsal ve bireysel, tüm sigortacılık ihtiyaçlarınız için buradayız!

Sizi aramamızı ister misiniz?